Under 2018 ökade elnätspriserna i Enköping och Håbo med tio procent. I länets övriga kommuner har priserna stått still.

Det visar den nationella Nils Holgerssonundersökningen som kartlägger avgifter och taxor för flerbostadshus i samtliga kommuner i landet.

Men sett till en femårsperiod har priserna i Enköping och Håbo minskat jämförelsevis lite. I Uppsala, Knivsta, Tierp, Östhammar och Älvkarleby har elnätspriserna ökat med 40,7 producent sedan 2014. I Enköping och Håbo med 27,4 under samma period. Bäst till ligger Heby kommun där ökningen de senaste fem åren ligger på 1,4 procent.

Snittet på nationell nivå ligger på samma som Enköping och Håbo, med en ökning på 27,4 procent. Samtidigt har konsumentprisindex bara ökat med 1,9 procent.

– Trots kraftiga höjningar tidigare år fortsätter elnätspriset att höjas vilket drabbar miljontals konsumenter. Ökningen i år har dämpats något vilket visar betydelsen av att de intäktsramar som satts upp för elföretagen behålls och efterlevs, säger Hans Dahlin, ordförande Nils Holgerssongruppen, i ett pressmeddelande..