Det menar Martin Ancons, utbildningssamordnare för ventilationsutbildningen vid Yrkeshögskolan i Enköping.

Förra veckan kom beskedet att H Östberg AB lägger ned sin tillverkning på Myranområdet och flyttar delar av verksamheten till Avesta.

Vid Enköpingsanläggningen tillverkas specialbyggda ventilationsaggregat för större kommersiella lokaler, medan Östberg i Avesta inriktat sig mot anläggningar för bostäder, skolor och mindre offentliga lokaler.

Artikelbild

| I klassrummet på Linbanegatan har en liten ventilationsanläggning byggts upp. Martin Ancons visar.

De 28 anställda är varslade om uppsägning och den här veckan inleds de fackliga förhandlingarna.

– Vi är för små för att klara utvecklingsbehovet och fokuserar därför på våra styrkor, förklarade Peter Jakobsson, koncernchef på Östberg Group.

Enligt företagsledningen kommer organisationen att förstärkas i Avesta, där man den senaste tiden har tagit in extrapersonal för att klara leveranserna.

Enköping har en lång historia inom ventilationsindustrin. Ur tidigare nedläggningar har andra branschnära verksamheter startat.

– Vi är fortfarande ventilations-Mecka, beskriver Martin Ancons.

Det är också en av anledningarna till den YH-utbildning som finns här och har ett starkt branschstöd.

För en månad sedan började en ny omgång av den tvååriga utbildningen till ventilationsingenjör med inriktning styr- och reglerteknik på Yrkeshögskolan i Enköping.

Det är en utbildning som tidigare funnits här, ersatts av en distansutbildning, men som nu kommit tillbaka med två nya starter. Utbildningslokalerna finns på Linbanegatan, vägg i vägg med utbildningsförvaltningen och kommunledningskontoret.

Av de 25 platserna har man fyllt 18 i den här omgången.

– Utbildningarna går om lott, nästa tvååriga utbildning startar 2019, säger han.

Enligt Martin Ancons finns många av de nya jobben inom projektledning.

– Jag bedömer att omkring 30 procent av de framtida jobben finns inom tillverkningsindustrin och 70 procent inom entreprenadsidan, säger han.

Vad är det för typ av jobb?

– Det kan till exempel vara på större konsultföretag som Kadesjös eller Bravida. Andra startar eget efter några år. Man kan göra 25-30 yrkesval i branschen. En växande del är marknadsföring, som ingår som en del i YH-utbildningen, säger han.

Styr- och reglerteknik och cad-ritning är andra kunskaper som efterfrågas på arbetsmarknaden.