Förslaget till förändrade ägardirektiv för det kommunägda energibolaget har nu passerat kommunstyrelsen på vägen till kommunfullmäktige.

Förändringarna består i första hand av att bolaget i sina fortsatta verksamhetsplaner ska planera efter kommunens vilja att frigöra marken i hamnen där Värmeverket är placerat.

Ena Energi ska presentera en långsiktig plan för hur och när en åtkomst av markan skulle kunna bli verklighet.

Tidningen har tidigare skrivit om att en försäljning av Ena Energi var aktuell, men att fullmäktige i juni beslutade att avslå förslaget till försäljning.

Ägardirektiven ändras även när det gäller bolagets finansiella mål. Det gäller målen för soliditet och avkastning.