Ett något överraskande pris men inte desto mindre uppskattat. Samhällsbyggnadsförvaltningens personal fick ta emot priset inför en fullsatt Kompassen där kommunens alla förvaltningschefer höll konferens.

Det var första gången som priset delades ut av branschorganisationen Hållbar biltvätt som drivs av Svensk Bensinhandel. Enkäter har gått ut till landets samtliga kommuner som fått svara på vilka insatser de gör för att sprida information om miljöskador som biltvätt på gatan orsakar.

– Svarsfrekvensen var mycket hög och många kommuner gör ett bra arbete i frågan. Men Enköping var outstanding med en flora av olika insatser, säger Robert Dimmlich, VD före Svensk Bensinhandel och initiativtagare till Hållbar biltvätt.

Artikelbild

| En vacker vattendroppe förärades landets bästa biltvättarkommun - Enköping.

Motiveringen för Enköping lyder: ”För att på ett framgångsrikt och entusiastiskt sätt sprida kunskaper om miljöriskerna med att tvätta bilen hemma och därmed vara ett positivt föredöme för andra kommuner.”

Louise Boiesen, VA-strateg vid kommunen, tog emot priset tillsammans med Gunilla Fröman, chef vid samhällsbyggnadsförvaltningen och Hans Olsson (S), ordförande i tekniska nämnden.

– Vi har försökt göra någon informationsinsats varje år och deltagit i mässor där vi lyft fram temat biltvätt på olika sätt. Det har vi gjort fem år men inte tänkt själva på hur stor insatsen är. Vi skickar exempelvis ut vykort till hushållen, det är kanske lite gammalmodigt men man når alla och det är kostnadseffektivt, säger Louise Boiesen.

”Vattenpolitikern” Hans Olsson gläds över priset.

Artikelbild

| Priset till Årets biltvättarkommun delades ut vid kommunens konferens för förvaltnignschefer på Kompassen.

– Det är en härlig känsla att representera Enköping nu. Jag och alla andra politiker är glada, det här är oerhört spännande och viktigt att förbättra informationen om att vatten är vårt viktigaste livsmedel.

Att tvätta bilen på gatan och inte i en tvätthall kan innebära miljöskada. En tvätt släpper ut 20 gram olja och tungmetaller och på ett år innebär det två ton tungmetaller i våra vattendrag, enligt Svensk Bensinhandel.

Artikelbild

| Karl-Åke Eklund tvättar alltid sin bil i tvätthall. ”Jag har vetat länge att man inte ska tvätt på gatan, det kan nog vara genom kommunens information”, säger han.

I tvätthallen på OKQ8 putsar Karl-Åke Eklund sin nytvättade bil med en trasa. Han tvättar alltid bilen i tvätthall.

– Förr tvättade alla på gatan eller garageuppfarten och det rann ut avfettning och annat i avloppet, det är klart att det inte är bra. Jag tycker man ska försöka hålla sig till reglerna av miljöskäl, det är viktigt på sikt, säger Karl-Åke.