För andra året i rad är det Uppsala som toppar Kommunvelometern, Cykelfrämjandets undersökning av kommunernas insatser för cykling under föregående år.

Uppsala vinner bland annat för sitt systematiska arbete för att förbättra cykelmiljön med bland annat nybyggen, drift och underhåll samt ekonomiska satsningar som främjar cyklandet.

Enköpings kommun deltar i gruppen små kommuner där Danderyd tog förstaplatsen.

Enköpings kommun deltog för sjunde året och fick i år 36 av 90 möjliga poäng vilket totalt gav en 35:e plats bland 45 kommuner.

Enköping fick höga poäng inom delområdet cykelpolitik då kommunen bland annat antagit en cykelplan under de senaste fem åren. Kommunen får även bra betyg gällande infrastrukturåtgärder då man jobbat med säkerhetshöjande åtgärder på befintliga cykelvägar.

När det gäller investeringar i infrastrukturen ligger kommunen under snittet för småkommuner, här satsas totalt 134 kronor per invånare i ny infrastruktur för cykling samt drift och underhåll. I snitt investerar små kommuner 278 kronor per invånare på infrastrukturen.

Även när det gäller information och marknadsföring anser Cykelfrämjandet att Enköpings kommun kunde satsa mer, där får kommunen bara 4 av 30 möjliga poäng. Bland annat saknas medel för påverkanssatsningar för cykling.

Kommunen har inte heller genomfört några flödesmätningar de senaste fem åren och skulle kunna förbättra sig gällande uppföljningar och mätningar. Även ett cykelbokslut eller cykelrevision saknas i kommunen.

I Cykelfrämjandets Kommunvelometer 2019 har 45 kommuner från norr till söder deltagit.