Det var en person med funktionsnedsättning som fick vänta i över ett år på att få en bostad med särskild service.

Vård- och omsorgsnämnden uppger att man inte kunnat verkställa beslutet om den beviljade insatsen då det inte funnits någon ledig bostad. En ny bostad med särskild service kommer dock att färdigställas under våren 2018 och personen som fått beslutet om insatsen då kommer att erbjudas bostaden.

Men Inspektionen för vård och omsorg (IVO) anser att det var oskäligt lång tid och yrkar att förvaltningsrätten ska utfärda en straffavgift till Enköpings kommun på 593 000 kronor för det sena beslutet. Enligt lagen ska liknande beslut verkställas omedelbart.