Ni som har varit med förr om vårarna vid ån vet vad det innebär när det är en sådan fiskdag. Besökarna kommer att få stifta bekantskap med livet som finns under ytan i Enköpingsån.

Nytt för i år är att Enköpings kommuns vattenstrateg, Johan Axnér, kommer att vara på plats. Han är limnolog.

Så här om våren är fisken på väg till sina lekplatser. Det är under den vandringen som man provfiskar med ryssja.

Under tisdagsförmiddagen får inbjudna skolklasser vara med om vittjningen av ryssjan. Klockan 12.30 är det allmänhetens tur.

Sakkunniga från Upplandsstiftelsen, Biotopia och kommunen guidar besökarna genom Enköpingsåns marina värld.