Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har nu beslutat om ersättningar till räddningstjänsten för insatserna.

Vid skogsbranden i Sala i början av juni deltog två fordon, en släckbil och en tankbil, och sammanlagt tio brandmän, totalt 1600 mantimmar, från räddningstjänsten. MSB har betalat ut ersättning med 1,1 miljoner kronor för Sala-insatsen .

För insatsen i Kristinehamn 11-13 juni där räddningstjänsten deltog med fem personer och en tankbil. När personalen från Enköping-Håbo lämnade Kristinehamn lämnades tankbilen kvar och kom till användning för brandmän från bland annat Attunda räddningstjänst.

Kristinehamnsinsatsen ersätts nu med sammanlagt knappt 56 200 kronor av MSB.