Värmeverket, nuvarande Ena Energi, var förutseende när motorvägen byggdes för nästan 40 år sedan. Det kommunala bolaget förberedde för framtida fjärrvärme genom att lägga rör under E18.

På torsdagsförmiddagen kom rören till användning. Två 60 meter långa sektioner av fjärrvärmeledningen låg förberedda på Hagalundssidan av motorvägen.

– Nu börjar det att bli etableringar här i Hagalund och de frågar efter fjärrvärme, så att nu har vi bestämt oss för att gå hit med fjärrvärmen, berättar Jouni Widberg, distributionschef på Ena Energi.

Artikelbild

| Ur rören i nedre kanten kommer ledningarna att titta fram när jobbet är klart.

Ledningarna har röntgats och provtryckts innan det är dags att skjuta in dem i rören under motorvägen. Fjärrvärmeledningen får naturligtvis inte springa läck under E18.

Metoden som användes för att få ledningarna genom rören var att lyfta och trycka på dem. Inom ett par timmar var ledningarna genom och tittade ut på Annelundssidan av motorvägen.

Redan om fyra veckor räknar Jouni Widberg med att få koppla på den första kunden i Hagalund till fjärrvärmenätet i Enköping.

Kapaciteten ska räcka till att förse hela Hagalundsområdets etableringar med fjärrvärme om de så önskar.

Artikelbild

| Jouni Widberg räknar med att koppla på första fjärrvärmekunden i Hagalund om fyra veckor.

– Den är grovt tilltagen, berättar distributionschefen om den nya fjärrvärmeledningen.

Enligt Ena Energis vd Tomas Ulväng görs inte bara arbetet för att förse kunder i Hagalund med fjärrvärme, utan för att klara ytterligare framtida kunder när Enköping växer.

Artikelbild

| Sektionerna av fjärrvärmeledningen som ska lyftas oc tryckas in under motorvägen.

– Nu drar vi en grov ledning för att klara en kommande expansion på norra sidan av E18, säger Tomas Ulväng.