Brottsoffret, även han i 20-årsåldern, har berättat att han träffade två av gärningsmännen för att reglera en skuld på 250 kronor en dag i december förra året. I stället drog männen fram var sin kniv och tvingade ned honom i källaren till ett flerbostadshus, där de krävde honom på 40 000 kronor. Offret öppnade bland annat sitt bankkonto i mobilen för att visa förövarna att han inte hade några pengar.

Mannen berättade också att han fick genomföra ett videosamtal med en tredje man som befann sig i södra Sverige, då pengakravet upprepades. Enligt offret fick han också två knivstick och en spark mot låret av den ene förövaren i källaren, samt en kniv tryckt mot nacken. Slutligen släpptes han fri och kunde cykla hem till sin bostad, där polisen väntade. De hade larmats om den misstänkta kidnappningen men visste i det läget inte vart offret förts.

Tre män greps och åtalades. En av dem har erkänt händelserna i källaren, medan de två andra nekat till alla misstankar. Tingsrätten anser emellertid att offrets berättelse är trovärdig och verkar självupplevd. Hans detaljerade berättelse stämmer enligt rätten med den tekniska utredningen, bland annat spårning av mobilkontakter.

Tingsrätten slår fast att mannen hölls kvar i källaren i omkring 30 minuter. Trots den korta tiden skedde det under hänsynslösa former och var en "klart skrämmande upplevelse", enligt domstolen – som samtidigt anser att utförandet var "ganska planlöst och taffligt". Offret bjöds bland annat på marijuana under fångenskapen för att lugna ned sig. Dessutom finns inga bevis för att förövarna haft som mål att skada offret. Slutsatsen blir att den åtalade trion döms för människorov av den mindre grova graden.

Två av männen döms dessutom för att under tiden i källaren hotat ytterligare en man som krävdes på pengar via telefon. Gärningen rubriceras som utpressningsförsök.

Den man som erkänt människorovet och berättat om händelsen döms till fängelse i två år. Han får viss straffrabatt eftersom han lagt korten på bordet om sin egen skuld. Kamraten i källaren döms för människorov och utpressningsförsök till två och ett halvt års fängelse, medan den man som befann sig i södra Sverige döms till fängelse i två år och två månader för människorovet. Även om han inte var på plats i källaren anser rätten att han begick brottet tillsammans och i samförstånd med de två andra. Samtliga gärningsmän har fått så kallad ungdomsrabatt innan deras strafftider fastställts.