Mellan 4 och 9 juni var var Enköping-Håbo räddningstjänst på plats i Sala kommun för att hjälpa till med en omfattande skogsbrand. Nu har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap beslutat att betala ut drygt 1,1 miljoner kronor för insatserna under branden.