På senaste sammanträdet i kommunfullmäktige överlämnades ett medborgarförslag om trafik- och fartdämpande åtgärder på Idrottsvägen i Örsundsbro till tekniska nämnden, för vidare beredning och beslut.

Förslagsställarna, som är bosatta i området kring Idrottsvägen, konstaterar att det är mycket trafik till och från förskolor, skola och idrottshall i området.

De vill bland annat förhindra buskörning utanför Solrosens förskola genom att få till någon sorts hastighetsdämpande åtgärder.

Enligt Helena Kinnunen, ägare av förskolan, har man ända sedan starten, för elva år sedan, försökt dämpa hastigheten på Industrivägen. Man har bland annat haft blomlåder, informerat föräldrar och skrivit om saken till kommunen. "Trafikfrågan är en återkommande punkt på varje föräldramöte", skriver Kinnunen som helst skulle se en avstängning av Idrottsvägen för att minska genomfarten.

Anna-Lena Johansson, förskolechef på Solrosen, berättar att föräldrar brukar påpeka att det är problem med trafiken på vägen. Många som kör sina barn till Örsundsbroskolan kör för fort förbi, enligt förskolechefen.

– Det körs absolut för fört här förbi. Föräldrarna tycker också att man kör för fort här, säger hon.

Värst trafik är det om morgnarna, då skolan och fritis börjar. Anna-Lena Johansson skulle gärna se en avstängning av Idrottsvägen och påpekar att det i så fall går bra att köra på den parallella Enköpingsvägen.

Från förskolans sida har man flyttat grinden in till förskolans gård så att den ligger en bit längre från Indrustrivägen för att minska risken för olyckor.