Det är ventiler i en kammare på Torggatan som ska bytas ut och det innebär att varmvatten och värme stängs av till ett flertal fastigheter i centrala Enköping.

– Arbetet kommer troligen att göras tisdagen den 27 augusti. Det påverkar fjärrvärmen och varmvattnet från Torggatan upp mot Vårfrukyrkan, säger Jouni Widberg, distributionschef vid Ena Energi.

Exakt vilka fastigheter som påverkas är oklart i dagsläget, fastigheterna ligger på olika rundslingor och en del kommer därför att ha tillgång till varmvatten under arbetet. Främst berörs Västra Ringgatan, Kyrkogatan och Kungsgatan.

– Vi kommer att gå ut med information bland annat till föreningarna och sedan kan de själva informera hyresgästerna, säger Jouni Widberg.