Flera fall har varit symptomfria och prover har tagits i samband med smittspårning inom familj.

Folkhälsomyndigheten uppger att det senaste insjukningsdatumet är den 10 augusti.

Ytterligare ett tiotal fall utreds för koppling till utbrottet. Fallen finns i nio län men flest i Uppsala län och Västra Götaland.

Samarbetet mellan myndigheter och berörda kommuner fortsätter för att hitta smittkällan till utbrottet. Inget säkert samband med något livsmedel har kunnat fastställas.

Omkring 100 fall har bekräftats i det nationella utbrottet av ehec, omkring 40 av dem är kopplade till Enköping där vattnet vid Koffsanbadet är en misstänkt smittkälla.