Riktvärdet för bakgrundsbuller är 30 decibel, det har överskridits i byggnadens rum. För att tvinga fram åtgärder beslutade Miljö- och byggnadsnämnden att ansöka hos mark- och miljödomstolen att skolnämnden i Enköpings kommun skulle betala 1 000 kronor i månaden i vite.

– Det har varit problem med bakgrundsbuller en längre tid i byggnaden. De har genomfört åtgärder men inte lyckats uppnå en tillräckligt bra nivå, säger Johan Norén, miljöinspektör, Enköpings kommun.

De tre månaderna de kan få betala vitet är december 2017, januari och februari 2018. Därefter har ljudmätningarna visat på godkända nivåer.

– I dag är bakgrundsbullret på en bra nivå så vi ansöker inte om något mer vite, säger Johan Norén.