I april 2017 motionerade Ulrika Ornbrant (C) om mottagandet av barn från krigsdrabbade länder. Hon föreslog att kommunen i samarbete med regionen ska se till att barnen som kommer till boende i Enköping får träffa kurator eller psykolog.

Socialnämnden har svarat att intentionen i motionen är bra, men att frågan inte är kommunens ansvar utan att den ligger på region Uppsalas bord. Eftersom det är regionens ansvar kan inte kommunen påverka vilka yrkeskategorier som ska genomföra hälsoundersökningarna på dessa barn, enligt socialnämnden.

Kommunstyrelsens arbetsutskott instämmer med socialnämnden. Förslaget till fullmäktige är därför att motionen ska avslås.