Fortifikationsverket undersöker nu vilka fält som kan vara lämpliga att slå gräs eller betas på. Kontroller av fälten sker lokalt. Fält där det kan finnas oexploderad ammunition undantas självklart.

I Enköpings kommun finns flera stora skjut- och övningsfält. Om de kan komma bli aktuella som extra foderkällor är oklart.

I den mellansvenska region där Uppland ingår samordnar Göran Evald inventeringen:

– Kolleger runt om i regionen ser över hur fälten ser ut och om de kan bidra med djurfoder. Uppgifterna sammanställs vid huvudkontoret i Eskilstuna där man också har uppgifter om vilka fält som inte är utarrenderade sedan tidigare. Det är dit intresserade djurägare kan vända sig, säger Göran Evald.

Långsiktiga jordbruksarrenden hanteras av Statens fastighetsverk, men i det läge som nu råder kan det bli fråga om tillfälliga upplåtelser som Fortifikationsverket kan teckna.

Innan ett tillfälligt nyttjanderättsavtal kan tecknas ska Försvarsmakten lämna sitt godkännande för att inte ordinarie verksamhet ska hindras. Förtur till tillfälliga avtal kommer att ges till de som redan har jordbruksarrenden.