Det blev upprörda känslor när en festdeltagare inte ville gå hem en tidig morgon i somras. En man i 25-årsåldern hotade att skalla den man som inte ville lämna bostaden och började räkna ned från tio. Han avbröt sig när en annan festdeltagare, en man i 30-årsåldern, tog en kökskniv från ett diskställ och lovade att "in i döden" skydda kamraten som hotats med skallning.

30-åringen åtalades för olaga hot men nekade till brott och hävdade dels att han bara hållit kniven vid sin sida, dels att han haft laglig rätt att skydda sin kamrat genom så kallad nödvärnsrätt.

Uppsala tingsrätt slår emellertid fast att mannen, när han tog kniven och fällde uttalandet om att skydda kamraten "in i döden", gjorde sig skyldig till ett förtäckt hot om en brottslig gärning. När det gäller invändningen om nödvärn konstaterar domstolen att mannen i och för sig kan ha uppfattat läget som så hotfullt att han hade rätt att skydda sin kamrat. Men att ta upp en kniv var i den aktuella situationen uppenbart oförsvarligt, enligt tingsrätten. Mer rimligt hade varit att exempelvis ställa sig emellan de två motståndarna, och på så sätt skydda kamraten. Slutsatsen blir att mannen döms för olaga hot till villkorlig dom.

Också den man som hotade skalla festdeltagaren döms för olaga hot. Straffet blir för hans del 80 dagsböter. Båda de nu dömda männen var vid händelsen anställda hos Försvarsmakten som tidigare meddelat att fällande domar kan få disciplinära respektive arbetsrättsliga följder för båda.