Myndigheten Trafikanalys presenterar statistik över fordon i landets kommuner.

Antalet laddbara bilar i Enköping har ökat med 88 stycken sedan 2017.

Störst andel av fordonsflottan har bensinbilarna. De rena bensinbilarna uppgick till 56,6 procent i Enköping.

Renodlade dieselbilar utgjorde 35,3 procent av Enköpings fordonsflotta.

Bilar som kan köras på etanolbränslet E85 uppgick till 4,8 procent.

Gasdrivna bilar uppgick till 0,4 procent.

Andelen övriga bilar, främst elhybrider, utgjorde 2,0 procent av Enköpings fordonsflotta.

Vid slutet av 2018 fanns det totalt 23 638 bilar i Enköping. Det var 328 fler än 2017.