– Vi vet att den enskilt viktigaste skyddsfaktorn för alla barn är att kunna genomföra sin grundskoletid med exempelvis godkända betyg. För barn och ungdomar som är familjehemsplacerade är detta extra viktigt där barnen har det tufft. Socialtjänsten måste verka för detta både ur mänsklig och ur ekonomisk aspekt, säger Peter Book (M), ordförande i socialnämnden.

Idag finns omkring 55 barn i Enköping i grundskole- eller gymnasieåldern som är placerade i någon form av familje- eller HVB-hem. Över hälften av dem är placerade i en annan kommun.

Enligt den rapport som lämnats över projektet konstateras att skolgången för placerade barn ofta är fragmentarisk då många barn placeras om i nya familjehem.

Projektet Skolframgång startade 2017 och ska pågå i tre år och målet är att alla samhällsplacerade barn ska nå gymnasieexamen.

Barnen får bland annat stöd genom kuratorer och psykologer och individuella skolplaner görs för varje barn. Stöd ges även till lärare och familjehemmen.

– Vi får tydliga signaler från förvaltningen att den här satsningen behövs. De här barnen riskerar annars att hamna på sidan av samhället, med kriminalitet och droger, säger Peter Book.

Kostnaden för de nya tjänster, specialpedagog, psykolog och socialsekreterare, som behöver tillsättas vid en permanent lösning ligger på omkring 1,8 miljoner per år.

– Det är en större kostnad att låta bli, vi hämtar hem den kostnaden på 5-10 år, säger Peter Book.

Politiskt är socialnämnden överens om att man vill permanenta satsningen. Men projektet samfinansieras med utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och förutsättningen är att de tar samma beslut vid sitt nästa möte efter sommaren.