Hjälsta kyrka är en av de sju kyrkor i Lagunda församling med Örsundsbro som huvudort som ingår i ett minst ettårigt pilotprojekt inlett i december 2014. Gunnar Sundelin är fastighetsansvarig i Lagunda församling.

Han pekar på något som mest ser ut som ett kamerastativ längst fram i koret, en av kyrkans givare med en sensor som styr avfuktningsanläggningen. Där finns ytterligare tre. En inne i orgeln på läktaren, en inne i sakristian och en fjärde har monterats upp utanför kyrkan.

Sune Lindkvist, restaureringsarkitekt i Uppsala stift, är projektledare:

Artikelbild

| Sensorer rapporterar till kontrollpanelen som slår på eller av beroende på fukthalt.

– Problemen med att hålla kyrkobyggnader i stånd oavsett om de är helt kallställda under vinterhalvåret eller används bara ibland, är något som Uppsala stift delar med andra stift. Ett projekt där olika tekniker för att hålla luftfuktigheten i schack jämförs ur både effektivitets- och ekonomiskt perspektiv kan Svenska kyrkan dra nytta av, säger Sune Lindkvist.

För att kolla effektiviteten hos de olika metoderna har konservatorer anlitats som gått igenom de sju kyrkorna innan projektet startade

– När projektet avslutats kommer de att gå igenom kyrkorna på nytt och se om mögel nybildats eller växt under perioden, säger Gunnar Sundelin.

Mögel och fuktskador drabbar olika. Textil är väldigt känsligt, trä klarar högre luftfuktighet. Men är träet målat kan målningen spricka om träet sväller. Stenväggar bryr sig inte om fukt, men det gör däremot putsen på väggarna, och också väggmålningar.

Artikelbild

| Under projekttiden är avfuktarna provisoriskt uppställda, denhär står längst bak i kyrkan.

– Fukt är ett ökande problem särskilt för byggnader som inte värms och lösningarna måste anpassas efter varje kyrkas inomhusklimat, säger Sune Lindkvist.

Tor Broström är professor vid konstvetenskapliga institutionen på Campus Gotland, och forskar om inneklimat i kyrkor. Han ingår i styrgruppen för Lagundaprojektet, men är även aktiv i ett liknande projekt vid Skokloster slott. Där testas olika metoder för reglering av innetemperatur och luftfuktighet med tekniker liknande dem i Lagundakyrkorna:

Artikelbild

| Luftavfuktaren står i koret när kyrkan inte används. Gunnar Sundelin, fastighetsansvarig, och Sune Lindkvist, projektledare, kollar sensorn.

– Förutom att det är gamla byggnader av sten har de också det gemensamt att de används lite och värms upp lite eller inte alls. Det som skiljer den här sortens byggnader är hur känsliga inventarierna är, men också byggnadens konstruktion.

Skoklosterprojektet ingår i ett större EU-projekt, Climate for Culture, med 74 objektstudier av historiska byggnader runt om i Europa och i Egypten.

Tor Broström har också arbetat med inneklimat i gotländska kyrkor, Mästerby kyrka är ett exempel.