Uppvisningarna av hur insatser mot en angripare kan gestalta sig, med en fientlig drönare som inledning och fordon och soldater som uppföljning drog stora skaror av åskådare, men åkturer med bandvagnar var inte mindre populärt.

– Det blev köer till bandvagnarna och det är inte meningen. Vi kommer inom kort att börja planeringen för Regementets dag nästa år, och då hoppas vi ha kunnat åtgärda det, säger Therese Timpson, kommunikationschef på Ledningsregementet.

Antalet besökare på lördagen var ungefär lika stort som förra året, men då var dagen koordinerad med dagen då anhöriga bjuds in. Så blev det inte i år, anhörigdagen hade redan varit.

Artikelbild

– Det innebär att vi har nått flera i år som inte har direkt anknytning till regementet och det kan vi tolka som om flera är intresserade av Försvarsmakten och det är naturligtvis positivt, säger Therese Timpson.

Redan innan grindarna vid Åkerby öppnades för besökarna klockan 10 på förmiddagen hade det samlats väntande och ivriga besökare, och ännu flera kom i bussar från parkeringen vid Resecentrum.

Vid Åkerbygrinden stod Sven-Erik Jansson från Strängnäs med sonen Patric och sonsonen Jacob och väntade.

– Vi är här för att se oss omkring, Jacob rycker in i augusti, berättar Sven-Erik Jansson.

Artikelbild

Området vid Lednings- och sambandsskolan norr om E 18 är stort och det behövdes för att alla typer av fordon, gamla och nyare, och alla stationer där barn och vuxna kunde få provsitta, och i vissa fall prova övningsmoment, skulle få plats.

Dessutom fanns naturligtvis ett antal tält med information om Ledningsregementet och de olika förband som finns där. En presentation av psyops-förbandet, psykologiska operationer, en annan om combat camera, försvarets eget förband med fotografer, en tredje där försvarets it-verksamhet beskrevs, och många fler.

Artikelbild

| Jonna Müller-Wille, 9 år, passade på att provsitta en bandvagnshytt under Regementets dag.

Grönmålade i ansiktet var Joss Edquist och Sofia Fagerström som är civilanställda vid it- och telekompaniet:

– Det är för att visa att vi är supercoola it-specialister, säger Joss Edquist och skrattar.

Artikelbild

| Joss Edquist och Sofia Fagerström berättade om FMTIS, försvarets it- och telekommunikationsförband.

Men hon och kollegorna Sofia Fagerström och Adam Fröjdfeldt understryker också att deras kompetenser är mycket viktiga inom försvaret.

En bit därifrån hade en Viggen-cockpit monterats upp och i den hade August Olsson, 7, och lillasyster Edith, 3, från Enköping tagit plats. Nedkommen på marken igen sade August, fortfarande tagen av upplevelsen:

Artikelbild

| August Olsson 7 år och lillasyster Edith 3 år i JA37 Viggens cockpit.

– Det är en katapultstol, som når 500 meter upp i luften!