På onsdag ska miljö- och byggnadsnämnden ta sitt beslut.

Förslaget: Byggsanktionsavgift på 69 440 kronor för "påbörjan av arbeten utan startbesked för fastighet Åkersberg 2:44".

Eftersom man hade bygglov är avgiften reducerad till hälften.

Gunnar Lundin, ordförande i Enköpings golfklubb, är bekymrad när EP talar med honom på fredagen.

– Vi är måna om att ha ett bra samarbete med kommunen. Det kändes som att vi hade en bra dialog och var i mål med det här i augusti, suckar han.

Gunnar Lundin berättar om processen, med alla tillstånd, kontakter med en tillgänglighetskonsult och konstruktionsritningar som togs fram. Han redogör för täta kontakter med bygglovsavdelningen.

– Det handlar om att två signaturer saknades.

Det fick han besked om i ett mejl veckan efter samtalet med bygglovsavdelningen.

Han har förklarat att redan samma dag han hade kontakt, 27 september, levererade den sista efterfrågade handlingen, en konstruktionsberäkning, och trodde att allt var klart att sätta i gång.

Istället kom bildbevis på att bygget var påbörjat, utan startbesked.

"Jag vet att det finns regler, men det måste också finnas någon rim och reson i hur man behandlar sina kunder. Hur har man tid att tre personer åker ut och gör platsbesök istället för att se till att alla handlingar blir klara", skriver Gunnar Lundin i klubbens svar, som finns med i en bilaga i miljö- och byggnadsnämndens handlingar.

Han hoppas att ett nytt möte med representanter från kommunen i början av nästa vecka, där Enköpings golfklubb får förklara sig ytterligare, ska vara positivt för föreningen.