Magnus Berneklint och hans familj bor på Storgatan och både ser och hör hur bilar och lastbilar susar fram utanför deras förstutrapp.

– Alla kör naturligtvis inte för fort, men det är lätt att det blir så även oavsiktligt. Storgatan från Tempo är ju spikrak, och många som kör här efter att till exempel ha lämnat barn på förskola och skola har säkert bråttom. Men det blir farligt för oskyddade trafikanter, säger Magnus Berneklint.

Det är kommunen som är ansvarig väghållare för de flesta av vägarna i samhället men det finns undantag. Trafikverket som ansvarar för länsväg 530 från Trögden och norrut vidare över järnvägsviadukten, är också väghållare för 800 meter av Storgatan fram till korsningen med Esplanaden och vidare Boglösavägen ut. Trafikverket har också ansvar för Fältvägen och södra delen av Bygatan.

Artikelbild

| Magnus Berneklint på 50-reglerade Bangatan.

Med undantag för de 800 meterna på Storgatan är Trafikverkets gator i samhället och österut hastighetsreglerade till 30 kilometer i timmen.

Västra delen av Storgatan och södra delen av Ängsvägen fram till Villagatan på andra sidan järnvägen är också 30-reglerade, och kommunen är väghållare. Men på de små gatorna Bangatan, Sågvägen och nordöstra delen av Esplanaden och stora delar av vägnätet norr om järnvägen är det 50 som gäller.

Magnus Berneklint har kartlagt Grillbys vägar och hur de hastighetsregleras. Resultatet är en flerfärgad överblick där också särskilt farliga korsningar markerats.

– Många uppfattar Storgatan som en huvudled, men det är högerregeln som gäller i alla korsningar i samhället. Det verkligt farliga är att vi har så många barn som efter skolan och på fritiden cyklar här, säger Magnus Berneklint.

Artikelbild

| Sågvägen-Storgatan är en av flera farliga korsningar. Det är högerregeln som gäller understryker Magnus Berneklint.

Efter mötet i maj då han presenterade sin karta har flera Grillbybor tackat honom, och också påtalat flera vägsträckor som lockar till alldeles för höga farter, Villagatan norr om järnvägen har nämnts.

Berneklint vill att alla vägar inne i samhället 30-regleras, såväl kommunala som den del av Storgatan som Trafikverket ansvarar för. Kommunen kan inte beordra Trafikverket att göra något.

Artikelbild

| Korsningen Esplanaden-Storgatan där Storgatan övergår till 50-reglering, men fortsättningen på Trafikverkets väg mot Boglösa är 30-reglerad.

– Men det borde vara möjligt att i dialog mellan kommun och Trafikverket åstadkomma en förändring. Men kommunen bör snabbt kunna ändra hastighetsregleringen på de egna vägarna, och göra avsmalningar eller gupp, säger Magnus Berneklint.

Kartan har diarieförts på kommunen, ärendenmeningen säger ”skrivelse av ringa betydelse”.