Ärendet har dragit ut på tiden.

Det har gått fyra månader sedan han som ombud för Vedran Kutic överklagande Migrationsverkets beslut om att inte förlänga uppehållstillståndet.

– Det ska inte behöva ta så här lång tid, men just tidsaspekten kan vara positiv, säger Enköpingsadvokaten Ali Kassim när vi träffas i ett samtalsrum på Ceders advokatbyrå på Kungsgatan.

Artikelbild

| Advokat. Ali Kassim arbetar på Ceders advokatbyrå på Kungsgatan i Enköping.

Ärendet är ett av många i det som under sommaren fått epitetet kompetensutvisningar, efterfrågad arbetskraft som utvisas eller riskerar utvisning på grund av mindre avvikelser från kollektivavtalet.

– Migrationsdomstolen dömer vanligtvis mekaniskt efter MIG 2015:11, domen i Migrationsöverdomstolen som blev vägledande för alla andra liknande domar, konstaterar Ali Kassim.

Han anser å andra sidan att fallet med CNC-operatören Vedran Kutic från Enköping rör sig om en så bagatellartad avvikelse från kollektivavtalet att domstolen, trots den vägledande domen borde kunna bevilja fortsatt uppehållstillstånd.

– Lagen ger utrymme för det. Här handlar det ju endast om en försäkringsmiss hos en tidigare arbetsgivare, säger Ali Kassim.

Från 2008 sa lagen att "anställningsvillkoren för utländska arbetstagare inte får vara sämre än de som följer av svenska kollektivavtal eller praxis inom yrket eller branschen".

Men Migrationsverket kunde ändå göra avsteg, något som Erik Holmgren, enhetschef för Arbetstillståndsenheten vid Migrationsverket, förklarade i en tidigare EP-intervju.

– Sedan 2015 ska alla villkor vara uppfyllda under hela perioden. Tidigare tillämpades reglerna mer framåtsyftande, erkände han.

Förra veckan sa lagrådet, myndigheten som granskar nya lagförslag, nej till socialförsäkringsutskottets begäran att mer skyndsamt kunna förändra en lag som politiker från alla läger är eniga om slår orimligt hårt.

– Det pågår ett arbete efter den proposition som regeringen lade fram förra året, men det går långsamt och nu lyfter vi ut delar som gör att orimliga utvisnings­beslut kan stoppas snabbare, sa riksdagsledamoten Solveig Zander (C) från Enköping i EP 27 oktober.

Men hon och utskottskollegorna fick nej hos justitieråden i lagrådet.

De juridiska experterna anser att ärendet inte ska gå så fort fram, att det skulle kunna bli en osäkerhet om tillämpningen och att den utredning som ska vara färdig vid årsskiftet bör inväntas.

Enköpingsadvokaten Ali Kassim är inte förvånad över att lagändringen tar tid.

– Det är ett juridiskt dilemma, säger han och menar att snabba lagändringar inte nödvändigtvis ger en effektiv lagstiftning.

Han slår fast att lagstiftning "bör vara och ska vara" ett långsiktigt arbete och att inte domstolarna ska påverkas av hur opinionen blåser.

– Jag tycker att det är viktigt att den här frågan uppmärksammas. Den får inte tystas ner och handla om några enskilda demonstrationer eller protester.

Men att hans klient får rätt i sitt överklagande finns som sagt var utrymme för redan idag, menar Ali Kassim.