Enköpings kommun har fått Himlabacken på Gröngarnsåsen godkänt som Smultronställe av Upplandsstiftelsen.

– Himlabacken har en bra tillgänglighet och där finns allt på plats, det behövs inte några större investeringar, säger Mona Bergius, stadsträdgårdsmästare vid Enköpings kommun.

Med utnämningen av smultronställen vill Upplandsstiftelsen göra det lättare att komma ut i naturen. Det är ett utflyktsmål som är lättillgängligt och som har höga natur- och friluftsvärden.

Från rastplatsen vid Himlabacken på Gröngarnsåsen har man utsikt över Dyarnas strandängar med häckande och rastande fåglar.

Tidigare är Äppelnäsgrund och Blåhäll i Härjarö naturreservat utsedda som smultronställen i Enköpings kommun.

Smultronstället Himlabacken invigs senare i vår.