1) Nytt värmeverk.

När det gäller det kommunägda kraftvärmeverket Ena Energi så handlar det om att flytta på verksamheten för att frigöra marken i Enköpings hamn till annat. Detta är inget som kommer att genomföras på så kort sikt som inom ett år, men redan i vår ska Ena Energi AB ha tagit fram olika alternativ för att flytta värmeverket från hamnen.

Ena Energis ägardirektiv har ändrats av kommunfullmäktige. En långsiktigt hållbar plan för en flyttning från hamnen ska tas fram, enligt de nya ägardirektiven.

Artikelbild

| 2a) Huvudspåret är samverkan om vattnet med Mälarenergi Västerås. Här är vattentäkten i Klosterparken.

2) Nya vatten- och reningsverk.

Nästa stora investering på listan är egentligen två: ett nytt vattenverk och ett nytt avloppsreningsverk.

Det beräknas kosta 565 miljoner kronor att ordna det framtida dricksvattnet i Enköping. Huvudspåret, som en enig teknisk nämnd har tagit, är att fortsätta utreda en samverkan med Mälarenergi i Västerås om att ta ytvatten från Mälaren via Hässlö vattenverk och vidare till Enköping, där det ska blandas med vattnet från Enköpingsåsen i ett nytt vattenverk.

Kommunens plan-, mark- och exploateringsutskott (plexutskottet) har godkänt en avsiktsförklaring om att kommunen ska köpa mark i Vappa ett nytt reningsverk där. Den prislapp som nämnts om det nya reningsverket ligger på 460 miljoner kronor.

Artikelbild

| 2b) Nytt reningsverk i stället för detta ska byggas i Vappa. Det beräknas kosta 460 miljoner kronor.

3) Nytt gymnasium.

Processen pågår kring bygget av en ny gymnasieskola, som ska ersätta Westerlundska gymnasiet. Arkitektbyrån White arkitekter har fått i uppdrag att göra en förstudie för den nya gymnasieskolan. Förstudien ska vara klar i vår. Sedan dröjer det uppskattningsvis tre till fem år innan det nya gymnasiet är färdigbyggt.

Artikelbild

| 3) Nytt gymnasium ska byggas i stället för detta. Förstudien har påbörjats av White arkitekter.

4) Ny grundskola.

Även när det gäller bygget av en helt ny grundskola (från förskoleklass till och med årskurs nio) ska en förstudie tas fram. Skolan ska byggas i Enköpings västra stadsdelar och ersätta Enöglaskolan och Västerledsskolan. I väntan på att den nya skolan står klar ska Västerledsskolan renoveras.

Artikelbild

| 4) Ny grundskola ska byggas i stället för Västerledsskolan.

5) Nytt kulturhus.

Under 2018 började de politiska partierna i Enköping lägga ett centrumpussel. Nästan den enda pusselbit som de är ense om och som den styrande koalitionen även har sagt ska prioriteras är bygget av ett nytt kulturhus i Joar Blå.

Artikelbild

| 5) Nytt kulturhus ska byggas i Joar Blå. Detta är politikerna överens om i Enköping.

Kulturhus- och Joar-frågan har stötts och blötts en del i kommunpolitiken. Så sent som i april 2016 beslutade kommunstyrelsen att Joar Blå inte skulle byggas om till kulturhus. Sedan kom ett förslag om att bygga ett kulturhus på Statt-tomten.

Men nu är man alltså tillbaka på ruta ett, att kulturhuset ska byggas i Joar Blå.