På onsdagskvällens extramöte i nämnden togs beslut enligt de förslag som tidningen tidigare har rapporterat om.

Bland annat planeras ett nytt gymnasium, där den pågående förstudien tittar på en samordning med vuxenutbildningen.

Komvux föreslås flytta ut från sina nuvarande lokaler på Korsängsgatan till tillfälliga lokaler i väntan på att det nya gymnasiet står färdigbyggt. I lokalerna på Korsängsgatan räknar man med att få plats för 400 högstadieelever.

Örsundsbroskolan behöver rustas eller också behöver en helt ny skola byggas i samhället.

En ny skola planeras i Enköpings västra stadsdelar och ytterligare minst en ny grundskola behövs i Enköping inom tioårsperioden.

För att avlasta trångbodda Rombergaskolan föreslås mellanstadiet flytta till S:t Iliansskolan.