På Statens biblioteksdepå i Varpsund utanför Bålsta tar Jonas Ahlberg från Kungliga biblioteket fram dagstidningarna som digitaliseras.

– Det är jag som inventerar tidningarna och plockar fram dem, som vi sedan skickar till den stora "digitaliseringsfabriken" i Fränsta i Västernorrland, berättar Jonas Ahlberg som är projektledare för digitaliseringen av den upphovsrättsfria samlingen hos KB.

Det som han kallar för digitaliseringsfabriken i Fränsta, Medelpad, är Riksarkivets Mediakonverteringscentrum där ett 70-tal personer arbetar.

Artikelbild

| Det är en veritabel guldgruva för den historiskt intresserade bland dagstidningarna på hyllorna på Statens biblioteksdepå.

Jonas Ahlbergs uppgift är bland annat att ta fram årgångarna av tidningarna och registrera hur många nummer som det rör sig om. Tidningarna skickas med lastbil till Fränsta efter att ha samlats i vagnar på biblioteksdepån.

Hittills har över 30 titlar, bland dem den upphovsrättsfria perioden för Enköpings-Posten, laddats upp på KB:s tjänst Svenska dagstidningar.

Digitaliseringsarbetet påbörjades i september i år och ska fortsätta under fyra år. När arbetet är klart ska det via tjänsten Svenska dagstidningar gå att titta direkt på tidningssidorna och även söka på dem till och med 1906, som är gränsen för när tidningarna är upphovsrättsfria vid projektets slutförande 2022. Även Upsala Nya Tidning ingår i detta.

Det handlar om ungefär 1 250 titlar som ska digitaliseras på fyra år.

Artikelbild

| Så här ser Statens biblioteksdepå ut på utsidan, i skogen i Varpsund utanför Bålsta.

Projektet har möjliggjorts av en donation på 30 miljoner kronor från forskningsstiftelsen Arcadia till Kungliga biblioteket och Riksarkivet.

– Vi har inga anslag till retrospektiv tidningsdigitalisering. För att digitalisera tidningar före 2013 måste vi hitta pengar på annat sätt. Donationen var jättebra för oss, berättar Jonas Ahlberg.

Artikelbild

| Här kollar Jonas Ahlberg in ett tidningslägg med Aftonbladet.

Han tycker att det både är spännande och intressant att titta på vad dagstidningar innehöll under 1800-talets andra hälft i Sverige. Mycket är sig likt, men en hel del är olikt dagens dagstidningar.

Har du hittat några personliga favorittidningar från tidsperioden?

– Ja, till exempel tidningen Mellanakten från Malmö. Den beskriver vilka teaterföreställningar som var på gång i Malmö. Badtidningar tycker jag också var väldigt roliga, säger Jonas Ahlberg.

– Det fanns även gratistidningar redan då. Jag hade ingen aning om att det fanns redan på 1800-talet, fortsätter han.

Händer det att du fastnar i läsande av tidningarna?

– Nej, det har jag inte tid med. Det är trots allt ungefär 1 250 titlar som ska digitaliseras på fyra år. Hur mycket man än skulle vilja sitta här och skrocka så har jag inte tid med det. Men det är ett väldigt kul arbete ändå.