Som EP berättade om i slutet av november förra året ska kommunens nästa förskola öppna här i Nynäs-området mellan Enköpings centrum och Bredsand, på vänster sida av Bredsandsvägen strax före Mariedal om du kommer från Enköping.

"Katarina Karlsson som blir chef för Storskogens förskola brinner för ett Reggio Emilia-inspirerat arbetssätt. Det kommer att prägla den nya förskolans verksamhet. Barnen ses som kompetenta samhällsmedborgare. Med ett projektinriktat arbetssätt får barnen möjlighet att fördjupa sina kunskaper och lärandet sätts i ett större sammanhang. Den pedagogiska dokumentationen är motorn och bränslet, både för barn och pedagoger", förklarar kommunen och uppger att förskolan ska öppna i augusti.

Förskolan kommer att bestå av paviljonger, liknande den som invigdes i Enöglaområdet i augusti 2017.