Livets källor är två konstverk, ett i en av entréerna till skolan och ett i Munkkällans förskola.

Paviljongen med glas och fyra handfat finns i skoldelen. Det är en kopia av Munksundskällan som ligger några hundra meter bort från Munksundsskolan.

På golvet och väggarna bildar kakelplattor en utzoomad historisk karta över Enköping. Det är som en grovt pixlad karta.

Artikelbild

| Munksundsskällan. En "kopia", fast i glas, finns på Munksundsskolan.

Backa Carin Ivarsdotter berättar att hon har försökt knyta an till Enköpings historia. Handfaten i paviljongen har hon format som munkars bedjande händer. På medeltiden låg ett franciskanerkloster på Munksundet.

Munkarna fick inte äga någonting, utan levde på allmosor från omgivningen. Det kan vara tänkvärt för barnen när de tvättar sina händer i de bedjande munkhänderna.

– Men framförallt ville jag också skapa ett lustfyllt rum, att det ska vara kul för barnen. Det behöver inte vara så mycket svårare än så, säger hon.

Det var för ungefär två år sedan som konstnären fick uppdraget att skapa två entréer i skolan där barnen kan tvätta händerna. Hon fick naturligtvis en budget att hålla sig till, men i övrigt har hon haft fria händer. I Enköpings kommun avsätts 1 procent av byggkostnaden till konstnärlig gestaltning när kommunen bygger nytt, bygger till eller bygger om.

Artikelbild

| Skyltar. Här sätter Backa Carin Ivarsdotter fast skylten.

En snarlik paviljong, men utan tak, finns i Munkkällans förskola. Även här består konstverket också av kakelplattor på golv och väggar.

– Den är lite mindre och kaklet är lite mindre och färggladare, berättar Backa Carin Ivarsdotter.

Artikelbild

| Karta. Kaklet bildar grova pixlar i en historisk karta över Enköping.

Nu har hon satt upp skyltarna som talar om att konstverken heter Livets källor och att det är hon som har gjort dem.

– Det känns alltid så konstigt när ett så här långt projekt tar slut, säger hon.