Flera mindre vägar kring Enköping får ny beläggning i sommar men underhållet på vägarna i Enköping och Håbo har inte samma omfattning i år som tidigare år.

– Vi har gjort mycket arbeten kring Enköping och Håbo de senaste åren och standarden är bra jämfört med övriga länet. Nu behöver vi göra mer insatser i norra länsdelarna, säger Gunnar Dryselius, vid Trafikverket i region Öst.

På E18 mellan Ekolsund och Bålsta kommer ny beläggning att läggas i det högra körfältet i riktning mot Bålsta, en sträcka på omkring sex kilometer. Det vänstra körfältet fick ny beläggning för några år sedan.

Artikelbild

| Väg 504 mellan Lådö/Bredvägen och gamla E18 i Tillinge får också ny beläggning i sommar.

– Det är ett naturligt slitage men höger och vänster körfält nöts olika fort, säger Gunnar Dryselius.

Den gamla beläggningen ska fräsas bort innan ny läggs på och arbetet kommer att påverka trafiken. Det blir trängre på sträckan och hastigheten kommer att vara nedsatt.

Arbetet kommer troligen att ske i slutet av april eller början av maj och ta omkring en vecka, om vädret är fint.

I övrigt är det ett antal vägavsnitt som ska ytbehandlas i sommar, där man limmar fast nytt grus på den gamla beläggningen.

Det gäller väg 503 mellan Svinnegarn och Hummelsta som troligen åtgärdas efter midsommar. Sträckan är sex kilometer lång och arbetet tar en dag. Vägen åtgärdades för några år sedan med bland annat dikesrensning och byten av vägtrummor.

Väg 504 förbi Lundby, mellan gamla E18 och Lådövägen (Torgesta), en sträcka på 6,5 kilometer åtgärdas enligt planerna någon gång mellan vecka 24 och 25.

Väg 566 mellan Långtora och Vrå, fram till Härkebergavägen, planeras också att åtgärdas omkring midsommar.

Den norra delen av väg 506, mellan Valla och Nyby, ska åtgärdas. Det är dock oklart exakt när (den södra delen mellan Motorbanan Valla gjordes för några år sedan). Arbetet tar omkring en dag.

Oklar tidsplan är det även för väg 511 mellan Bred och Sparrsätra kyrka, cirka en mil som tar några dagar att göra, samt väg 586 mellan Kulla och Älvlösa norr om Hjälsta.

– Det kommer att vara löst grus några veckor på de åtgärdade vägarna och hastigheterna blir nedsatta en tid, tills gruset har satt sig, säger Gunnar Dryselius.

Knappt tio miljoner av de 110 miljoner som avsatts för vägarna i länet går till Enköping och Håbo.

Förra året låg budgeten för Enköping/Håboområdet på 32 miljoner kronor, ungefär samma som året före. För hela Uppsala län låg budgeten då på omkring 100 miljoner kronor.