Samhällsbyggnadsförvaltningen har i uppdrag att sälja fastigheter som inte används för kommunal verksamhet, och den tidigare hembygdsgården är en av dem.

Byggnaden ligger norr om och nära järnvägen på Björkgatan, och den disponerades under 30 år av Villberga hembygdsförening. Förutom huvudbyggnaden i två våningar så finns också två ekonomibyggnader på tomten, samtliga byggnader är i stort behov av renovering. Föreningen disponerade huset hyresfritt men bekostade drift och underhåll.

Hembygdsföreningens föremål och samlingar som tidigare förvarade i Karlsro finns nu i Enabygdsarkivet på Storgatan i Grillby centrum.