Kommunstyrelsens ordförande Ingvar Smedlund (M) svarade på Anders Wikmans (NE) interpellation där denne frågade hur Smedlund ska ”återupprätta förtroendet för den politiska processen” och om presskonferensen bidragit till ”att få acceptans i samhället för ’tuffa besparingar’”.

– Sparförslagen som förvaltningschefer presenterade har spridit stor oro och förvirring och budskapet till icke-kommunmedborgare blev ”flytta inte hit”, sade Anders Wikman.

Han ansåg att politiker inte ska torgföra förslag som inte presenterats i berörda nämnder, och att han hellre sett en budgetprocess i sedvanlig ordning.

Artikelbild

| Anders Wikman (NE).

Ingvar Smedlunds svarade att presskonferensen var ett led i att göra processerna transparenta och medborgarna engagerade och delaktiga.

– Presskonferensen har inte lett till kris eller katastrof. Vi måste ge medborgarna chans att påverka, samtidigt som det inte får bli så att de som skriker högst ges företräde framför svagare grupper, sade Ingvar Smedlund.

Ulrika Ornbrant (C ) sade att diskussionerna om förslagen sannolikt bidragit till en viss acceptans för att besparingar är nödvändiga:

– Oro och ilska över sparförslag skulle ha kommit också om de presenterats två veckor innan fullmäktiges budgetbeslut. Nu har förslagen bidragit till en diskussion bland medborgarna och med politikerna, sade Ulrika Ornbrant.

På en punkt gav Smedlund Wikman rätt, nämligen att nämnderna skulle ha fått tydlig information om förslagen före presskonferensen.