Det är kantstålen på den rörliga delen av bron som ska åtgärdas, den del som ansluter mot den fasta vägbanan när bron öppnas och stängs.

– Det är stålet i änden på brodelen som är slitet, det ska ligga i samma nivå som asfalten. Sen har asfalten lappats och lagats genom åren så nu gör vi en större lagning vilket kommer att ta lite tid, säger Gunnar Axelsson, projektledare vid Trafikverket region öst.

Förberedelser inför broarbetet har gjorts på platsen och i nästa vecka inleds arbetet med kantstålen.

Artikelbild

| Förberedelserna inför reparationerna av bron gjordes i veckan.

– Vi börjar med den östra sidan av bron, det arbetet pågår till veckan före påsk. Det blir uppehåll i arbetet under påskveckan för att störningarna i påsktrafiken ska minimeras, säger Gunnar Axelsson.

Vecka 17 till 21 forstätter arbetet med den västra sidan av bron. Arbetet tar lång tid då det är många moment som ska göras och man vill även ha en marginal för andra skador som kan dyka upp under arbetets gång.

Det är bara ett körfält som blir tillgängligt för trafik och flaggvakter kommer att styra trafiken under arbetstiden.

– Trafikanterna får räkna med lite längre restid när de passerar bron, vi har även broöppningar att ta hänsyn till. Men vi gör arbetet nu då det inte är någon trafik av fritidsbåtar och broöppningarna få, säger Gunnar Axelsson.

Hjulstabron på riksväg 55 söder om Enköping är en av tre broar över Mälaren och hårt trafikerad. På sikt ska hela bron bytas ut då den är gammal men någon finansiering för den nya bron finns inte i den nationella trafikplanen för de närmsta åren. Därför måste brister på bron åtgärdas så länge. För något år sedan byttes bland annat styrsystemet för den rörliga brodelen ut.