Nu har även kommunfullmäktige godkänt försäljningen.

Husen byggdes höga för att lägenheterna skulle bli billigare. Nu blev det precis tvärtom. Istället för hyresrätter ska det nu bli en bostadsrättsförening i höghusen.

En förklaring som lyftes fram i måndagens debatt var att lägenheterna gjordes större än vad marknaden efterfrågar.

I september vann Mäklarringen upphandlingen om att få sälja de 88 lägenheterna.

Tomas Rådkvist och Gunnel Bergman i MP saknade ett bra beslutsunderlag, för att även de partier som inte finns representerade i EHB:s styrelse skulle ha chans att läsa in sig i ärendet, och ville återremittera. Även Vänsterns Magnus Ahlkvist och Per Markus Risman hade invändningar mot processen, men alla var helt eller delvis för en försäljning nu när lägenheterna blivit både stora och dyrare än beräknat.

– Ett väldigt bra beslut, säger Helena Proos (S), och lyfter fram att man nu får bostadsrätter i ett område med många hyresrätter.