Här om dagen hade tidningen en artikel om fem viktiga frågor för det nya året. Stora framtida investeringar som värmeverket och reningsverket, men även bygget av en ny grundskola, nytt gymnasiet och ett kulturhus i Joar Blå väntar.

Kommunalråd Ulrika Ornbrant är i egenskap av ordförandeposten i kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott (plexutskott) i högsta grad involverad i de stora byggfrågorna för kommunen. Hon utlovar beslut, men att det sedan naturligtvis kommer att ta tid innan sakerna står färdigbyggda.

Värmeverket ska flyttas enligt ägardirektiven för Ena Energi. Även reningsverket, som också ligger i hamnområdet, ska få en ny hemvist i Vappa utanför Enköping. Motivet för de besluten är att frigöra mark för bostadsbyggande.

Artikelbild

| Trygghetsboenden och seniorboenden i kransorterna, är saker som Ulrika Ornbrant vill få till.

– Det handlar om att det är en naturlig del för Enköpings centrum att utvecklas åt, att fortsätta längs med ån. Nu ligger värmeverket med sina säkerhetszoner som en blöt filt över området, säger Ulrika Ornbrant.

Hon betonar vikten av att man är överens över partigränserna i kommunen, för att besluten ska hålla långsiktigt över mandatperioderna.

– Vi måste verkligen grunda brett mellan alla partier och få så många med oss som möjligt. Det är viktigt för Enköpings framtid och för ekonomin, säger hon.

En aspekt som Ornbrant tar upp när det gäller byggena av nya grundskolan och det nya gymnasiet är att utnyttja lokalerna effektivt, även på kvällstid och helger då det inte är skolverksamhet.

– Förutom de här sakerna måste vi också bygga förskolor. De måste vi bygga helt enkelt.

För landsbygdens räkning vill kommunalrådet se till att äldre inte ska tvingas flytta till boenden inne i Enköpings stad i framtiden.

– Vi hoppas att vi kan få till trygghetsboenden och seniorboenden i kransorterna.

Bygget av ett kulturhus i Joar Blå är en prioriterad investering för den styrande koalitionen. Där är hon självkritisk, både för egen del och för andra lokalpolitikers räkning, eftersom kulturhuset och ett beslut om Joar Blås framtid har dröjt så lång tid.

– Det är bara att erkänna att vi som politiker får skämmas eller något. Det har väntat för länge, så att det får vi sätta fart på.

– Självklart ska vi naturligtvis också sikta på att få något på Statt-tomten också, säger Ulrika Ornbrant.