Det hittades inga fel på den åkgräsklippare som beslagtogs av polisen för teknisk undersökning efter den tragiska dödsolyckan på Grönsöö säteri i mitten av oktober.

Inte heller har något framkommit som visar att mannen drabbats av sjukdom före olyckan. Mannen omkom i samband med att han hamnade i vatten och fick gräsklipparen över sig.

Polisens samarbete med gräsklipparfabrikanten, rutin vid arbetsplatsolyckor, är ännu inte helt avslutat.