Föreningen har begärt dispens från de lokala hälsoskyddsföreskrifterna för att elda ris och träd efter gallring på föreningens allmänningsmark där det också ligger ett 100-tal träd som fällts av bävrar. Många i föreningen är fritidsboende som sköter allmänningen i olika arbetslag. Gallringen kan därför bli utdragen tidsmässigt.

Dispensansökan gällde från början eldning av trädgårdsavfall utöver de tillåtna tiderna 15-30 april och 15-31 oktober. Dispens beviljades också för eldning av trädgårdsavfall på egna tomter tiderna 5 april till 2 juni, och 4 oktober till 1 december.

Men den separata dispensansökan för eldning av ris och träd på allmänningsmark har miljö- och byggnadsnämnden nu beslutat avslå.