– Det hade varit roligt om vi ökat och kunnat ta ett tredje mandat i fullmäktige. Varför det inte blev så är svårt att svara på. I början av valrörelsen kom många fram och hejade på oss vid valstugan, men i slutet blev det stiltje, säger Britta Dalved.

Partiet har fått flera medlemmar och det ser hon som ett gott tecken, och hon tror också att deras kampanj borde ha haft en bredare spridning:

– Vi koncentrerade oss på området vid Västerleden, men borde förmodligen ha varit mera aktiva även i andra områden. Men nu är det som det är och bara för oss att kavla upp ärmarna och fortsätta vårt arbete med de mandat och de resurser vi har, säger Britta Dalved.