Det fria skolvalet gäller enligt skollagen. Det innebär att föräldrar/vårdnadshavare har rätt att önska vilken skola deras barn ska gå på. Men det är mer komplicerat än så när grundskoleeleverna ska placeras.

Det finns riktlinjer för skolplacering i grundskolorna i Enköpings kommun. Först kan föräldrar välja skola, men eleven kan ändå placeras på en annan skola, om en annan elev som bor närmare skolan inte skulle få plats på grund av först nämnda elev.

Även om skolplaceringen skulle ge "betydande organisatoriska och ekonomiska svårigheter" för kommunen kan eleven få gå på en annan skola än den önskade.

Om elev inte får den önskade placeringen säger reglerna i Enköping att placeringsområdet, ett område som bestäms av kommunen, avgör i första hand.

I andra hand kommer relativ närhet (det vill säga att ett barn som har längre till övriga skolor går före ett barn som har kortare väg till övriga skolor).

I tredje hand har tidigare syskonförtur gällt i Enköping, men nu har det tagits bort från reglerna.

Förra året slog nämligen Kammarrätten i Stockholm fast att Uppsala kommuns tillämpning av syskonförtur inte var förenlig med skollagen. Domen har blivit vägledande när det gäller hur kommunerna tillämpar det fria skolvalet.

Därför tog utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden bort syskonförturen från regelverket på sitt senaste sammanträde.

För Enköpings del är därmed lottning det tredje steget som avgör skolplacering i grundskola.

I Enköping fick tidigare i vår föräldrar till 519 barn besked om vilka skolor barnen ska börja på i höst. Även om syskonförtur fortfarande ingick i reglerna tillämpades den inte i något fall.