Beslutet har fattats av Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård.

Behandlingen av hästen inleddes sommaren 2016, och veterinären ansvarade för undersökningar och behandlingar fram till mars 2017 då skadan enligt veterinären var läkt. Hästen svarade därefter inte på träning som förväntat och ägaren vände sig till Strömsholms specialistsjukhus där det konstaterades att en fraktur i hovbenet läkt ihop felaktigt.

Ansvarsnämnden har utifrån tillgängligt material inte kunnat fastställa att veterinären gjort något fel.

Jordbruksverket har konstaterat att veterinären brustit i journalföringen under behandlingen. Ansvarsnämnden återkommer med beslut i fråga om läkarens journalföring.