I väntan på byggstart för bostäder på Möbelhus- och Hälsohustomten i korsningen Östra Ringgatan och Torggatan fanns det planer på att använda ytan till en tillfällig parkering.

Markägaren SHH Bygg och HSB som gemensamt driver bostadsprojektet sökte tillfälligt bygglov för en parkering med infart från Sandbrogatan, men ändrade till infart från Östra Ringgatan efter protester. Kommunen beviljade då tillfälligt bygglov fram till och med 2021.

– När bygglovet överklagades till länsstyrelsen bestämde vi oss för att inte gå vidare, säger Anders Sjölund projektledare vid HSB för byggplanerna på Möbelhustomten.

Detaljplanen för bostadsprojektet tas upp för beslut i fullmäktige 15 oktober.