Det menar kommunledningskontoret i sitt svar till den Enköpingsbo som fört fram synpunkterna i ett medborgarförslag.

Idén är att skönhetsrådet skulle vara en remissinstans för stads- och landsbygdsplaneringen och vara rådgivare till beslut som berör plan- och stadsbyggnad samt kulturella levnadsvillkor.

Kommunledningen vill dock inte föregå pågående arbete med centrumstudien och "stadens arkitektoniska ambitioner" och menar att de nätverk som skapas under arbetet med arkitekturpolicyn fyller den funktion som ett skönhetsråd skulle ha. Om det i framtiden finns behov av att permanenta någon grupp så ska kommunen ta beslut om det senare.