Nu ställer IVO krav på vårdföretaget Victum Kompetensutveckling AB som driver omsorgsboendet Orion i Enköping.

Senast den 23 november ska företaget ha lämnat in en redovisning till IVO över vilken planering och beredskap bolaget har för att avveckla verksamheten, alternativt föra över den i kommunal regi.

Enligt IVO bedriver Victum tillståndspliktig verksamhet utan att ha tillstånd för det och riskerar böter. IVO överväger även att göra en polisanmälan.

Läs mer: Omsorgsboenden saknar tillstånd

Victum driver Orion på entreprenad för Enköpings kommun. Enligt nya regler måste privata aktörer som driver sådan verksamhet ha tillstånd till det.

Orions fick dock avslag på sin ansökan men överklagade beslutet till förvaltningsrätten. Så länge ärendet handläggs får företaget fortsätta driften enligt socialstyrelsen.

I samband med överklagan till förvaltningsrätten begärde inte Victum något interimistiskt förordnande (i avvaktan på beslut) och avslaget ska därför stå fast anser IVO.

Enligt Victums VD Stefan Scher handlar det om olika tolkningar av lagen.

– Vår advokat har tolkat lagen som att vi inte behöver ett interinterimistiskt förordnande. Men vi har nu ett interimistiskt beslut från Förvaltnignsrätten om att vi har rätt att driva Orion och vi förväntar oss att IVO avskriver ärendet, säger Stefan Scher.

Victum har löpande kontakter med kommunen i frågan och Stefan Scher uppger att tvisten inte påverkar verksamheten vid boendet

– Det är en olycklig situation som skapar oro för alla berörda, men det handlar om olika lagtolkningar, inte att boendet skulle var illa skött.