Richard Hedströms och hans kollega Alexander Wennerqvists huvudsakliga arbetsuppgift kan förklaras med några få ord, men det betyder inte att den är enkel:

– Vi ska så tidigt som möjligt hitta och identifiera ungdomar som riskerar att hamna i kriminalitet, säger Richard Hedström.

Enköpings kommun och lokalpolisområde Enköping/Håbo har också kommit överens om ett medborgarlöfte som handlar om just detta, nämligen om "förstärkt förebyggande arbete bland ungdomar bland ungdomar med tidigt utvecklat riskbeteende för kriminalitet".

Artikelbild

| När man ser Richard Hedström komma i polisbilen till skolan behöver det inte betyda att något dåligt har hänt.

Områdespoliserna har delat upp kommunerna mellan sig. Hedström ansvarar för Enköping medan Wennerqvist har hand om Håbo. Det finns ytterligare två områdespoliser i lokalpolisområdet, men de två har inte liknande brottsförebyggande arbetsuppgifter utan utgör en narkotikagrupp för narkotikaspaning.

Richard Hedström berättar att han håller på och bygger upp ett nära samarbete med skolorna och gymnasiet i Enköping. Han vill att allmänheten ska se han och hans kollegor som en del av vardagen. Det behöver inte alls betyda problem bara för att man ser en polisbil stå parkerad utanför en skola.

– Polisen ska inte bara dyka upp när det har hänt något, säger han.

Till Richard Hedströms uppgifter hör att göra orosanmälningar om unga till socialtjänsten.

Han tycker inte att det bara är myndigheters uppgift att göra sådana orosanmälningar.

– Det handlar inte om att sätta dit någon, utan om att hjälpa. Om man känner oro för ett barn eller ungdom kan man själv göra en orosanmälan till socialtjänsten.

För att öka ungdomars förståelse för polisers och andra uniformerade yrkesgrupper håller ett nytt projekt på att sjösättas i Enköping. Det handlar om MBU, Människan bakom uniformen, där tolv ungdomar åt gången får gå en utbildning hos bland andra polis, ambulans, räddningstjänst och försvaret. Införandet av MBU ingår också i tidigare nämnda medborgarlöfte.

Richard Hedström tror mycket på MBU-utbildningen som något som både ska ge civilkurage och verkligen göra skillnad för de deltagande ungdomarna.

– Är man ungdom står man vid mängder av vägskäl. Ofta kan man få vänner för livet i det här.

En annan ingrediens i medborgarlöftet mellan kommunen och polisen är att införa SSPF-modellen i Enköping. Det handlar om en samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritidsverksamhet. För att underlätta ett sådant samarbete arbetar man med samtycke. Föräldrar kan samtycka till att socialtjänsten håller polisen informerad om deras unga.

– Det gör att vi kan prata med varandra öppet. Det är viktigt att man har samma lägesbild inom SSPF. Annars är det så att polisen kan mata socialtjänsten med information och att de inte kan ge något tillbaka för att de har sekretess.

I Uppsala har man kommit längre. Han nämner ungdomsjourens arbete och de skolveckor som finns i Uppsala.

– En sak som man skulle kunna ta upp på en sådan skolvecka här är problematiken kring sociala medier, där vi har ungdomar som hotar varandra till livet eller lägger ut kränkande bilder dagligen.

Richard Hedström vill se fler vuxna ute på stan om kvällarna i Enköping. Han tycker till och med att det borde vara ett krav på att vuxenvandra för alla med barn mellan 12 och 17 år.

– Informationsmötet om vuxenvandring som vi skulle ha nyligen blev till och med inställt för att det var för få anmälda. Vi behöver få fler föräldrar ute. Ju fler vuxna på stan desto tryggare kommer hela Enköping att bli.