Delar av verksamheten vid Villa Sandgatan ska flyttas till Ljunggården, vilket EP skrivit om tidigare.

Nu har förvaltningen tagit fram ett förslag som bland annat innebär att kommunal dagverksamhet, som idag hyr utrymmen i externa lokaler, flyttar till Villa Sandgatan.

Avlösarservice ska vara kvar vid Villa Sandgatan.

– Det finns ingen bättre miljö för avlösarservice än Villa Sandgatan och kontinuiteten med personalen blir bättre när dagverksamheten flyttar dit, säger Solweig Sundblad (S), ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

Det kafé som drivs av volontärer ska vara kvar vid Villa Sandgatan.

– Det behövs ett kafé där och jag hoppas volontärerna fortsätter att driva det, säger Solweig Sundblad.

Till Ljunggården kommer troligen anhörigkonsulenten och de personliga ombuden flytta. Även den administrativa tjänsten för volontärarbetarna ska samordnas med Ljunggården.

Var fixartjänsten ska utgå ifrån är ännu inte klart, men troligen blir det från Ljunggården.

– Det är en viktig tjänst och den ska självklart inte försvinna, säger Solweig Sundblad.

Genom att flytta om verksamheterna sänker man hyreskostnaderna för förvaltningen. Målet är att all verksamhet inom vård- och omsorg ska ske i kommunens egna lokaler vilket kan minska budgetunderskottet..

– Man får lägga pussel när förändringar sker. Verksamheterna måste harmoniera med varandra, säger Solweig Sundblad.

När flytten av de olika verksamheterna kan ske beror på när renoveringen av Ljunggården är klar. Enligt planerna under senhösten i år.