Ledningen på komvux och studie- och yrkesvägledarna är överens om att man måste ha sökt till en kurs senast på sista ansökningsdag. Det spelar ingen roll om man så bara är en dag för sent ute. Det är i vilket fall för sent. De hänvisar till rättviseskäl och att skolan har ett myndighetsuppdrag som kräver att alla ska behandlas lika.

– Vi kan inte stretcha på det. Ska vi i så fall stretcha på det en dag eller två dagar? säger rektor Lena Örn.

– Om vi frångår tidigare beslutade rutiner för en eller flera personer vore det att åsidosätta likabehandlingsprincipen, objektivitetsprincipen och legalitetsprincipen. Det är grundläggande förutsättningar för att enskilda ska bemötas på ett rättssäkert sätt av en myndighet, säger Viveca Ehrning.

De säger också att det finns praktiska skäl till att det är fyra veckor från sista ansökningsdag tills kurserna börjar.

Studie- och yrkesvägledaren Ann-Charlotte Sellin förklarar att över 500 kursdeltagare söker till en kursomgång. Dessa ansökningar måste behandlas och kallelser skickas ut till eleverna i tid före kursstart.

– Det är ganska mycket handpåläggning och jobb med alla ansökningar, säger Ann-Charlotte Sellin.

De anser inte att komvux skulle kunna informera bättre om sista ansökningsdag.

– Det går inte att informera på fler sätt än vi gör, säger Susanne Eriksson med ansvar för administration och antagning.

– Nej, och återigen ligger ansvaret hos var och en, säger Lena Örn.

Att ta in elever på lediga platser efter sista ansökningsdag är inte heller någon framkomlig väg, enligt komvux.

– Då blir det inte likvärdigt för alla och inte heller rättssäkert, säger Ann-Charlotte Sellin.