Enligt Jordbruksverkets statistik blev den senaste spannmålsskörden i Uppsala län 49 procent av skörden året före. En anledning till minskningen var värmen och torkan men mycket spannmål ensilerades även som grönfoder då foderbristen var stor.

Jämfört med 2017 var minskningen av den totala spannmålsskörden störst i Jönköpings län där den blev 29 procent av skörden året före.

I ett av de största spannmålslänen, Skåne, låg totalskörden på drygt hälften av föregående år, 52 procent.

I norra Sverige, i Västerbotten och Norrbotten var skörden betydligt högre jämfört med 2017, 156 respektive 166 procent. Det beror på att 2017 var ett mycket dåligt skördeår i norr med stora obärgade arealer.