– Nämnden har informerats om att det parktåg som nu används inte är i jättebra skick, säger nämndens ordförande Jesper Englundh (S).

Det nuvarande parktåget, oftast kallat ”Blå tåget” efter färgen på vagnar och lok, hyrs in från ett privat företag.

I investeringsplanen som omfattar åren 2019 till 2031 har ett nytt parktåg, benämnt ”eltåg”, satts upp som en investering år 2020.

Enligt Jesper Englundh är investeringsplanen nämndens förslag och vilka investeringar som kommer att rymmas under åren framöver bestäms i samband med att kommunens drift- och investeringsbudgetar antas kommande år.